Registrační formulář

Abyste si mohli užívat naše slevy, vyplňte registrační formulář a získejte slevovou poukázku.


* nepovinná položka
** je uvedeno v servisní knížce nebo v technickém průkazu.
Datum první registrace vozu uvádějte ve formátu dd.mm.rrrr
 

SOUHLAS
subjektu osobních údajů
se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
Po přečtení Informačního oznámení o zpracování osobních údajů

se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů (dále jen ,,Zákon“) potvrzuji, že jsem četl/četla Právní informace - Všeobecné podmínky, s důrazem na ustanovení Informačního oznámení týkající se Ochrany osobních údajů1, a uděluji tímto souhlas společnosti FCA Central and Eastern Europe Kft., se sídlem: Madarász Viktor utca 47, Budapešť 1138, Maďarsko, (dále jen „FCA Central and Eastern Europe Kft.”) k tomu, aby:

více informací

- zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu: titul, jmeno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon (dále len „osobní údaje”), a beru na vědomí, že zpracování mých osobních údajů může správce FCA Central and Eastern Europe Kft. uskutečnit i prostředníctvím jiných zpracovatelů, zvláště společnosti Picabo.cz, a.s., so sídlem: Africká 434/11, Praha 6 – Vokovice 16000, Česká republika, IČ 284 78 649; za účelem uskutočňování činností, které zahrnují (i) marketingové a propagační činnosti, (ii) profilační činnosti a (iii) výzkumných činností v uvedeném rozsahu:

(i) Marketingové a propagační činnosti uvedené v bodě b) Informačního oznámení pomocí metod zpracování uvedených v Informačním oznámení, v papírové podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), faxem a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace), včetně zpracování osobních údajů za účelom účasti na marketingových a propagačních činnostech uskutočňovaných třetími stranami uvedenými v bodě d) Informačního oznámení;

(ii) Činnosti vytváření profilu uvedené v bodě c) Informačního oznámení, které se týkají například, bez uvedení úplného seznamu, chování a tendencí v spotřebě, návyků při řízení vozidla nebo používání internetové stránky;

(iii) Výzkumné aktivity (včetně průzkumu spokojenosti zákazníků, marketingových výzkumů, a průzkumů názorů zákazníků):

- poskytla moje osobní údaje na marketingové činnosti třetím stranám spojeným s nebo napojeným na společnost FCA Central and Eastern Europe Kft., včetně společností FCA Italy S.p.A, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. a autorizovaných dealerů a servisů s cílem zpracování na marketingové a propagační účely uvedené v bodě d) Informačního oznámení pomocí metod zpracování uvedených v Informačním oznámení, v papírové podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvom pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), faxem a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace);

- provedla převod mých osobních údajů do ciziny, do třetích zemí, které zaručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů v souislosti se zpracováním mých osobních údajů společností FCA Central and Eastern Europe Kft. a/nebo jiným subjektům, které jednají jménem společnosti FCA Central and Eastern Europe Kft. na základě specifických smluvních povinností a mají sídlo v členském státě EÚ nebo ve státech mimo EU v rámci omezení stanovených zákony;

- zasílala obchodní a marketingové informace prostředníctvím elektronických prostředků a to zejména formou e-mailu, SMS, telefonu nebo faxem ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/na společností FCA Central and Eastern Europe Kft. o všech skutečnostech uvedených v § 11 a § 21 Zákona, a to zejména o právu na informace o tom, jaké moje osobní údaje jsou zpracovávané, právu na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů a právu na jejich blokování, likvidaci apod.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a mám právo svůj souhlas kdykoli odvolat a to písemnou formou na adresu sídla společnosti FCA Central and Eastern Europe Kft. nebo telefonem na zákaznickou linku 800 200 233 nebo e-mailem na adresu : customercare.CZ@fiat.com a uveďte v předmětu e-mailu “vymazat moje osobní údaje”. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení do sídla spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft. nebo ukončením telefonického hobvoru se zákaznickou linkou nebo doručením na výše uvedenou emailovou adresu.

Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou.

Kliknutím na tlačítko Odeslat nezávaznou objednávku potvrzuji svůj požadavek na Služby uvedené v bodě a) Informačního oznámení a zároveň poskytuji svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro účely Služeb za pomocí metod zpracování uvedených v Informačním oznámení.

1) Beru na vědomí, že souhlas subjektu údajů má odkazovat na Informační oznámení, které tvoří součást Právních informací - Všeobecných podmínek společnosti FCA Central and Eastern Europe Kft.

 


Vybrané sezonní příslušenství

Tažná zařízení, střešní nosiče a boxy, nosiče kol, litá kola

20
%
sleva

Užívejte jara se vší parádou a pořiďte svému vozu praktické a užitečné doplňky značky Mopar®. Vyberte si z naší zvýhodněné nabídky nosičů kol, střešních nosičů, koberečků, kol z lehkých slitin nebo doplňků do zavazadlového prostoru.

 • Střešní příčné nosiče
 • Střešní nosiče a boxy, nosiče kol, windsurfu a kajaku
 • Tažná zařízení
 • Textilní a gumové koberečky
 • Kola z lehkých slitin
 • Příslušenství do zavazadlového prostoru
 • Polepy
 • Kryty zpětných zrcátek a jiné kity


Kompletní servis klimatizace

799

Dopřejte svému vozidlu kompletní servis klimatizace - odstraníme nečistoty, provedeme dezinfekci, doplníme chladící médium (až 0,3 kg), zkontrolujeme plynový filtr. Pokud bude nutná jeho výměna, dostanete na něj navíc 20% slevu.

 • Kontrola plynového filtru
 • Odsátí zbytku média a drobných nečistot
 • Vakuování systému
 • Dezinfekce klimatizace
 • Doplnění chladícího média (až 0,3 kg)
 • Práce autorizovaného servisu

Jarní servisní prohlídka vozu

299

Věnujte svému vozu péči, která se vyplatí. Naši technici zkontrolují brzdy, akumulátor, provozní kapaliny, pneumatiky a další důležité části vašeho vozidla. Budete tak mít jistotu, že vás na cestách nic nepřekvapí.

 • Kontrola funkce a stavu stěračů a ostřikovačů
 • Kontrola a čištění čelního skla
 • Kontrola vnějšího osvětlení a seřízení světel
 • Kontrola akumulátoru diagnostickým přístrojem Midtronics s výpisem
 • Kontrola provozních kapalin (brzdová kapalina, motorový olej, voda do ostřikovačů, chladící kapalina)
 • Kontrola stavu podvozku a zavěšení kol
 • Vizuální kontrola výfukové soustavy
 • Vizuální kontrola brzd
 • Měření hloubky dezénu pneumatik a kontrola jejich tlaku, stavu a poškození
 • Kontrola povinné výbavy vozidla

Všechny originální díly

Včetně čelních skel, výfukové soustavy, filtrů a stěračů

20
%
sleva

Originální náhradní díly Mopar® jsou vyrobeny tak, aby si i v průběhu času zachovaly svoji vysokou spolehlivost, kvalitu a výkon. S naší jarní nabídkou jsou nyní cenově výhodnější než kdykoliv předtím.

seleniaOleje selenia

30
%
sleva

Kvalitní oleje Selenia vám navíc zaručí ochranu vašeho motoru i v extrémních podmínkách.


Údržba a kontrola:

Věnujte svému vozu péči, která se vyplatí.

klimatizace

KLIMATIZACE
Svou klimatizaci byste měli nechat zkontrolovat jednou ročně. Stav klimatizace má významný vliv na prostředí řidiče v autě a nezamlžený výhled z vozidla. Pokud zjistíte, že výkon chlazení poklesl, nechte klimatizaci zkontrolovat našimi techniky.

filtry

Filtry
Filtry pomáhají chránit zdraví řidiče a pasažérů, současně zajišťují ochranu motoru vozidla a životního prostředí. Udržování filtračního systému vašeho vozidla v optimálním stavu zvyšuje životnost vozidla i vaši bezpečnost na cestách.

brzdy

Brzdy
Musí být kontrolovány každých 10 000 km. Jen tak budete mít jistotu, že brzdové destičky i kotouče jsou v dobrém stavu.

stěrače

STĚRAČE
Zimní období představuje pro stěrače výraznou zátěž a snižuje jejich funkčnost. Proto se doporučuje jejich výměna každý rok. Stěrače zajišťují optimální viditelnost, a tím i vaší bezpečnost na cestách.